Välkommen till Höglandets Invest

Med kunden i centrum!

Höglandets Invest AB är ett modernt företag i tiden med engagemang i ett antal företag, huvudsakligen förankrade i Småland.

Från starten 1988 har vi stadigt växt och rymmer nu tolv dotterbolag och fyra intressebolag. Dessa företag är verksamma inom vitt skilda marknadsområden, från fastigheter och resor till transport och industriproduktion.

Den gemensamma nämnaren är att kundens behov alltid står i fokus. ” Med kunden i centrum” är den paroll som all vår verksamhet utgår ifrån och vårt huvudsakliga mål är att bedriva en ständig förbättring och utveckling i nära samverkan mellan kund och leverantör. Men för att vi ska kunna uppnå våra mål måste vi också ställa höga krav på oss själva. Därför är flexibilitet och förändringsacceptans en självklarhet som genomsyrar Höglandets Invest AB in i minsta beståndsdel.

Välkommen att kontakta oss!

Lars Axeheim
Styrelseordförande i Höglandets Invest AB

.

 
 
 
  Höglandets Invest AB   |   571 23 Nässjö   |   Tel: 0380 - 555 200   |   Fax: 0380 - 14 789  
 

På denna domän kommer inom kort vår nya webbsida lanseras. Välkommen åter!

info@hglinvest.se